Stone Prayer Bead Bracelet-ToShay.org

Stone Prayer Bead Bracelet

Regular price $12.02

Stone Round 33 Prayer Bead Bracelet. Bead Size: 8mm, Length: 26cm