Ruby Zoisite Gemstone Ball-ToShay.org

Ruby Zoisite Gemstone Ball

Regular price $33.24

Ruby Zoisite Gemstone Ball

  • Material: Ruby Zoisite Stone
  • Size: 55 mm