Citrine Quartz Crystal Carved Tortoise-ToShay.org

Citrine Quartz Crystal Carved Tortoise

Regular price $46.13

Natural Smokey Citrine Quartz Crystal Carved Tortoise

  • Material: Crystal
  • Number of Pcs: 1pc
  • Weight: 37g 
  • Size: 47mm*33mm*19mm